Den gröna oasen vid Mariatorget med hantverket i fokus.

  • Buketter och arrangemang med kvalitet och fantasi till vardag och fest
  • Vackra sorgbinderier
  • Personliga brudbuketter
  • Gränslösa blomsterleveranser
  • Vi specialiserar oss på närodlat och rättviseodlat.

Se oss på Instagram